Синтаксис – це серце граматики української мови, тому для кожної людини, що працює з текстом, дуже важливо дотримуватись правил комбінації слів у межах словосполучення і речення. Така комбінація здійснюється за певними законами (нормами), які не можна порушувати.

Синтаксична норма — це правильна будова синтаксичних конструкцій — словосполучень і речень. Завдяки дотриманню синтаксичних норм можна досягти чіткості, логічності викладу думок та зв’язності тексту. Синтаксична помилка — це порушення синтаксичної норми. Словосполучення — це смислове і граматичне поєднання двох або більше повнозначних слів синтаксичним зв’язком.

Виділяють такі типи синтаксичних зв’язків між словами у словосполученні:

 • узгодження (форма залежного слова зумовлена граматичними формами опорного компонента), наприклад: червоне яблуко);
 • керування (залежне слово вживається у формі непрямих відмінків із прийменником чи без нього, наприклад: світло у вікні);
 • прилягання (головний компонент не вимагає від залежного певних граматичних форм, а поєднуються вони за змістом, наприклад: летіти вгору).

Види синтаксичних помилок в словосполученнях

 1. Порушення в побудові словосполучень, пов’язаних підрядним зв’язком керування: наприклад: завдавати шкоду (замість шкоди). Варто додати, що потребують форми залежного слова у родовому відмінку без прийменника дієслова: сподіватися, вчити, вживати, завдавати, зазнавати, потребувати, навчати, чекати, наприклад: зазнавати збитків.
 2. Неправильна побудова прийменникових конструкцій, наприклад: Марина робила дослідження по компаративістиці. Якщо можливі кілька варіантів поєднання, то потрібно обирати безприйменникові. Наприклад: гуляти містом та по місту, доцільніше містом. Помилки в побудові прийменникових конструкцій можуть виникнути внаслідок незнання значення прийменника або в результаті впливу інших мов (переважно російської).
 3. Неправильне сполучення іменника з числівником, наприклад: три вчителя обговорювали мою успішність. Числівник один узгоджується з іменником у граматичних категоріях роду, числа, відмінка; числівники два, три, чотири керують іменниками у називному відмінку множини; числівники п’ять, шість, сім, вісім і так далі керують іменниками в родовому відмінку множини: шість працівників.
 4. Тавтологічні словосполучення, наприклад: у травні місяці в Україні будуть додаткові вихідні. Тавтологія — це повторення тих самих, спільнокореневих або близьких за значенням слів. Такі порушення — наслідок неправильного добору слів або нерозуміння їх значення. Але не всі повторення спільнокореневих слів можна вважати мовною помилкою, тому що існує безліч словосполучень, у яких тавтологія неминуча: словник іншомовних слів, загадати загадку, розмовна мова.

Типові помилки в побудові речень

 1. Порушення в побудові речень із дієприслівниковим зворотом. Приклад: ідучи до кінотеатру, почалась злива.
 2. Неправильний порядок слів у реченні, наприклад: і нову вивчили Тетяна пісню Марина сьогодні.
 3. Недотримання смислового зв’язку між займенниками та тими словами, які вони замінюють, наприклад: Сашко сів на стілець і впав: у нього (Сашка чи стільця?) зламалась ніжка.
 4. Займенникове подвоєння підмета, наприклад: Інна, як тільки прийшла до мами, вона одразу кинулася їй допомагати.
 5. Вживання дієслів у неправильних часових і видових формах, наприклад: Маринка заходить до квартири та привіталася.
 6. Невміння поділити складне речення на прості, наприклад: Коли Наталка мила посуд. Ненароком розбила тарілку.
 7. Хибне узгодження підмета й присудка, наприклад: Тарас із другом говорив про економічну ситуацію в Україні. Присудок, зазвичай, узгоджується з підметом у роді, числі, особі, але у деяких випадках можливі варіанти: лікар сказав і лікар сказала, сирота спав (про чоловіка) і сирота танцювала (про жінку). Використання середнього роду — неправильне, якщо іменник — власна назва: Таїті красиве; Зімбабве велике. У такому випадку рід присудка визначається родом загальної назви: Перед дослідниками з'явився красивий Таїті (острів); Зімбабве (країна) — велична й неповторна.
 8. Неправильна побудова речень з однорідними членами, наприклад: На городі росли огірки, помідори, кабачки, баклажани, овочі.
 9. Неправильна побудова конструкцій з парними сполучниками, наприклад: Наша бібліотека надає не лише різноманітну літературу і проводить зустрічі з письменниками.

Всі ці помилки — результат низького мовно-культурного рівня, недостатнього знання української мови. Повністю уникнути мовних помилок все-таки неможливо, але потрібно робити так, щоб припускатися їх якомога рідше. Безперервне навчання та вміння постійно удосконалювати свої знання — це правильний шлях досягнення мети. Запам’ятайте: ваша грамотність — запорука успіху в житті.

Автор: Inna1313

Контактная информация

Техподдержка: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Задать вопрос в тикет системе

Facebook Телеграм Twitter