Сучасний середньостатистичний читач менш агресивно налаштований проти авторів, що допускають помилки в статтях, але все ж неприємно читати тексти, написані безграмотно. Які помилки можна побачити найчастіше?

Орфографічні. Неправильне вживання прийменників та сполучників; написання ненаголошених е - и; уживання апострофа та м'якого знака в іншомовних словах; написання складних слів; правопис числівників та прислівників; помилки в закінченнях дієслів 1 й 2 дієвідмін та у відмінкових закінченнях іменників.

Граматичні. Неправильне вживання особових займенників у непрямих відмінках; ненормативне поєднання числівників з іменниками та утворення відмінкових форм кількісних числівників; помилкове вживання граматичних форм чужоземних слів; неправильна побудова речень із дієприкметниковими та дієприслівниковими зворотами; вживання ненормативних форм дієприкметників.

До орфографічних помилок віднедавна стали відносити такі, що зв'язані з милозвучністю: тобто вживання прийменників із-з-зі, у-в, а також сполучників і-й. Мелодійність мови досягається шляхом чергування голосних та приголосних звуків. Правила, що використовуються для правопису в цих випадках, - це тема окремої статті. Якщо вище розглянуті порушення норм не так різко впадають в очі, то написання типу "деректор", "сикритар" просто засмучує.

Поширеними також є помилки в написанні слів на зразок військовозобов'язаний, військовополонений, які пишуть неправильно по аналогії з військово-морський. Досить часто можна побачити форми кількісних числівників-назв десятків, у яких помилково відмінюють не тільки другу, а й першу частину. Серед помилок у написанні іменників поширеними є неправильні закінчення іменників 2 відміни родового відмінка.

Прикладом порушення норми у конструкціях "числівник + іменник" може бути наступне речення: "На лінії працювало чотири автобуса" (замість "автобуси"). Можна побачити речення, де відмінюють незмінювані іншомовні слова. Наприклад: "бюром", "на метрі"...

Нагадаю, що коли ми конструюємо речення з дієприслівниковим зворотом, то повинні пам'ятати, що цей зворот має стосуватися підмета. Конструкція: "Приїхавши на симпозіум, готель зустрів нас не дуже привітно" - не є правильною.

Для української мови не є характерними дієприкметники активного стану теперішнього часу з суфіксами -уч- - -юч-,  -ач- - -яч-. Їх необхідно заміняти складнопідрядними реченнями з підрядними означальними або ж відповідними іменниками, скажімо, не "відпочиваючі", а "відпочивальники"; не "працюючі", а "ті, що працюють".

Отож, пишучи статті, враховуйте мої поради.

Автор: TANAYAC

Контактная информация

Техподдержка: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Задать вопрос в тикет системе

Facebook Телеграм Twitter